Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE VOORDRACHT.

bestrijding van epidemieën. Waar tijdelijk en plaatselijk de ziekte sterk het hoofd opsteekt, daar moet en kan worden ingegrepen en door behandeling der zieken aan de epidemie paal en perk worden gesteld; voor eigenlijke prophylaxis is bij de bevolking de tijd nog niet aangebroken.

Geheel anders worden de verhoudingen, als men te doen heeft met personen, die onder controle en tucht staan. In het leger, in gevangenissen, op ondernemingen kan men veel meer doen en veel meer bereiken. Daar zal men, al naar de omstandigheden, de verschillende methoden kunnen combineeren. Een goede dosis gezond verstand en een practische blik zullen daar den rechten weg doen vinden.

Nog gemakkelijker wordt de zaak, als wij met ontwikkelde Europeanen te doen hebben. Hierbij komen wij eigenlijk ook eerst op het terrein, waarop elders de schoone resultaten der prophylaxis zijn verkregen. Alleen op enkele plaatsen, zooals te Klang en Ismailia, zijn door drainage, regeling van den watertoe- en afvoer e.d. resultaten verkregen, waarvan ook de Inlandsche bevolking heeft geprofiteerd; verreweg de meeste antimalariacampagnes hadden echter uitsluitend de bescherming der Europeanen ten doel.

Wat wij in concrete gevallen aan Europeesche gezinnen zullen aanraden, hangt ook al weer van de omstandigheden af. Wanneer men zich maar houdt aan den regel, alles te doen, wat gedaan kan worden, en niet angstvallig aan één methode vasthoudt, dan zal men het meeste succes hebben.

Sluiten