Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE VOORDRACHT.

of men het aan zwangere malarialijderessen mag toedienen. Die vraag moet m.i. zonder het minste voorbehoud bevestigend worden beanwoorü. Tegenover de bij den mensch nog vrij twijfelachtige abortieve werking der chinine staat namelijk de zeer zeker aanwezige, sterk abortieve invloed van koortsige ziekten, waaronder ook malaria, en het is zeer waarschijnlijk, dat de zwangere malarialijderessen, die na chininegebruik geaborteerd hebben, dit even goed zouden hebben gedaan, als zij nooit chinine hadden genomen. Waar de kans op abortus zeer groot is als men de malaria onbehandeld laat, daar zal men niet aarzelen naar het middel te grijpen, dat met vrij wel absolute zekerheid in staat is, de koorts te doen verdwijnen. Ik ben zeer vaak in de noodzakelijkheid geweest, in dergelijke omstandigheden te adviseeren, en ik heb altijd aangeraden, chinine in de gewone giften toe te dienen. Ik heb mij over die adviezen niet te beklagen. Behalve in één geval, waarbij het kind een week vroeger werd geboren dan de berekening was, zijn al die gravidae op den normalen tijd bevallen, wat vrij zeker niet het geval zou geweest zijn, als de malaria onbehandeld was gebleven. Men zou hier nog kunnen vragen, of misschien methyleenblauw in dergelijke gevallen niet meer aangewezen was. M.i. is dit niet het geval. Vooreerst is de werking van dit middel lang niet zoo zeker als die van chinine, en in de tweede plaats is het pharmacologisch nog niet zoo nauwkeurig onderzocht, dat wij met zekerheid kunnen zeggen, dat ook dit nooit als abortivum kan werken.

Aan één eisch moet evenwel naar mijne meening voldaan zijn om chininetoediening bij gravidae te rechtvaardigen: de diagnose moet vast staan. Waar men anders in de practijk nog al eens „e juvantibus et e nocentibus" chinine geeft, daar zal men bij zwangeren altijd eerst door bloedonderzoek zekerheid verlangen, om daarin de rechtvaardiging te vinden voor de toediening van een medicament, dat misschen abortus zou kunnen opwekken.

Sluiten