Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE

Welk zout van chinine zal men voor toediening per os gebruiken en in welken vorm zal men het geven?

De keus van het chininezout wordt beheerscht door twee KEbS i IA' factoren, nl. chininegehalte en prijs. Ik noem hier met opzet ^7*™" niet de oplosbaarheid, omdat de eertijds zoo vast als een muur staande regel, dat de gemakkelijkst oplosbare zouten therapeutisch de beste waren, door onderzoekingen van den laatsten tijd op zijn minst genomen zeer twijfelachtig is geworden.

Zonder twijfel wordt de waarde van een chininepraeparaat beheerscht door zijn alkaloidgehalte. Ik geef daarom hieronder een lijstje van het chininegehalte van enkele zouten en hun oplosbaarheid, terwijl ik den prijs per kilo in Marken (Juli 1908) en den berekenden prijs per lOOdeelen alkaloid er naast plaats.

Naam v'h zout.

Alkaloidgehalte.

i

Oplosbaarheid in koud water.

Hoeveelheid, overeenkomende met 1 dl. sulfaat.

P r ij s. I

Prijs per 100 I dln. alkoloid. I

Sulfas 72.18 In 900 dln. 1 34 46,72

Bisulfas. ... .| 59.1 „ 11 I-23 25 42'3

Hydrochloras. . . i 81.7 „ 40 „ 0, 9 45 o5

Bihydrochloras . . 81.6 „ 1 " °* 9 42 51'4

Hydrobromas. . . 76.7 „ 45 „ 0,95 36 47

Tannas (pharm. .

neerl.) .... 30. „ weinig opl. 2,7 22 73,3

Wij zien hieruit, dat het tannaat verreweg het duurst is, hoewel het laagst in prijs. Wij zien verder, dat murias chinini betrekkelijk veel duurder is dan sulfas: per honderd deelen alkaloid kost het eerste toch ƒ 55, tegen het laatste

11;

Sluiten