Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE VOORDRACHT.

TETANUS Ar.l <111X/NE iNsruiTiNt;.

zooals ik dat wel van enkele collega's heb gezien, vrij wel ieder malariageval met injecties van ehinine te behandelen. Nadere experimenteele bijzonderheden over dat voorkomen van tetanus na chinine-inspuiting leeren wij uit een zeer interessant onderzoek van Vincent. Deze heeft namelijk bij

proefdieren nagegaan, hoe zij zich verhielden onder den gecombineerden invloed van tetanusbacillen en chinineinjectie. Daartoe begon hij in de eerste plaats met een sporenhoudende tetanuscultuur te verhitten tot 80". Daardoor wordt het toxine gedestrueerd. Spuit men nu zulk een voorbereide cultuur in, dan ontwikkelen de bacillen zich wel, maar zij worden zeer spoedig door de leucocyten opgenomen en onschadelijk gemaakt. (Dit laatste geschiedt niet als men een niet verhitte, dus toxinehoudende cultuur inspuit, omdat tetanustoxine sterk negatief chemotactisch is voor leucocyten. Deze worden dus bij afwezigheid van toxine op een afstand gehouden en kunnen dus de bacillen niet onschadelijk maken. Dan krijgt dus het proefdier tetanus, terwijl het bij inspuiting van een toxinevrije cultuur gezond blijft). Nu spoot Vincent bij cavia's een mengsel in van een sporenhoudende tetanuscultuur, die vooraf gedurende drie uren tot 80" was verhit, en een oplossing van 20—50 mg. ehinine. Terwijl de dieren de injectie van een van deze twee steeds zonder eenig nadeel verdroegen, kregen zij na inspuiting van het mengsel na drie dagen tetanus, waaraan zij na gemiddeld 1—2 etmalen stierven. Wanneer eerst de ehinine en eenige dagen later toxinevrije cultuur werd ingespoten, kreeg het dier eveneens tetanus, zelfs als de beide inspuitingen 6—8 dagen uiteenlagen. Spoot men eerst cultuur en daarna ehinine in, dan kreeg het dier tetanus als de eene injectie 1—4 dagen na de andere gebeurde; lagen zij een week uiteen, dan werd nog een van de drie proefdieren ziek. De inspuitingen behoeven volstrekt niet op dezelfde plaats te geschieden. Spoot hij b.v. de toxinevrije cultuur onder de huid der rechterflank in en twee dagen

Sluiten