Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE VOORDRACHT.

smaak. Het is uitzondering, dat de Inlander gaarne melk of bouillon drinkt. Met eieren gaat het in den regel beter. Kip, vooral geroosterd of gebraden, gezouten eieren, dengdeng, gedroogde viscli nemen zij daarentegen graag. Een dergelijke dieetregeling komt natuurlijk alleen daar te pas waar geen maag-darm-klachten bestaan. Zijn er stoornissen van dien kant, dan moet er voor lichteren kost worden gezorgd. Wij zullen nog voldoende gelegenheid hebben, daarover aan het ziekbed van gedachten te wisselen.

Telkens terugkeerende recidieven of reïnfecties met stoornis in den voedingstoestand zijn een strikte indicatie voor het verwijderen van den patiënt uit den malariahaard, waarop ik nog terug kom.

Een groote milt kan den lijder zeer hinderlijk zijn. Men heeft alles beproefd om dergelijke vergroote organen tot de normale afmetingen terug te brengen. Behalve arseniktoediening zijn koude douches op de milt en electriseeren van dat orgaan van de daartoe aangeraden middelen misschien nog wel de onschuldigste. Joodkali helpt niet. Ik waarschuw tegen injecties van ergotine of chinine in de milt, die gevaarlijk zijn. In zeer ernstige gevallen, waarin de milt oorzaak is van belangrijke klachten, kan extirpatie worden overwogen, wanneer ten minste een geoefend chirurg aanwezig is, aan wien deze operatie kan worden overgelaten.

In geval van miltruptuur met bloeding in de buikholte is onmiddellijke splenectomie meestal het eenige middel om den lijder te redden. Herhaaldelijk heeft men in dergelijke gevallen getracht, de bloeding door hechting der scheur te stillen, maar de resultaten daarvan zijn beslist minder goed dan die der splenectomie. Operatief ingrijpen bij miltruptuur behoort naar mijne meening tot de „chirurgie d' urgence", waarbij — als geen andere hulp beschikbaar is — ook niet chirurgisch geschoolde medici naar het mes moeten grijpen. Meestal valt de operatie mee; alleen als er adhae-

Sluiten