Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWARTWATERKOORTS.

Nederland en Duitschland zwartwaterkoorts is opgetreden bij personen, die nooit de tropen hadden bezocht.

Met de erkenning, dat zwartwaterkoorts op de een of andere wijze afhankelijk is van malaria, is de overeenkomst tusschen de auteurs vrij wel uit. Men denkt zich dat verband op zeer verschillende wijze; vroeger meende men te moeten aannemen, dat febris biliosa haemoglobinurica niets anders was dan een zware vorm van malaria perniciosa, totdat nu ruim 30 jaar geleden de opmerking werd gemaakt, dat die zwartwaterkoorts zeer dikwijls optrad na het gebruik van chinine, zoodat zij toen is opgevat als een vorm van chininevergiftiging. In den bacteriologischen tijd zijn er een paar microben gevonden, die speciaal de oorzaak van dit lijden zou-' den zijn. Zoo heeft Yersin een bacterie gekweekt uit urine van die patienten, die voor dieren pathogeen was en die hij als oorzaak ervan opvatte. Later is evenwel gebleken, dat dit een bacterium coli commune was. Verder heeft Sambon gewezen op de overeenkomst met de texaskoorts bij runderen, waarbij ook haemoglobinurie optreedt en welke ziekte wordt veroorzaakt door een bloedparasiet, de piroplasma bigeminum. Het is echter tot dusver nog nooit gelukt om iets van dien aard in het bloed van lijders aan zwartwaterkoorts te ontdekken. De bescheidenste onder de schrijvers meenden de zwartwaterkoorts te moeten opvatten als een afzonderlijke ziekte, waarvan de oorzaak nog niet bekend is. In den lateren tijd hebben zich evenwel de inzichten meer duidelijk uitgesproken en heeft men door verschillende waarnemingen meer licht in deze zaak gekregen, zoodat een groot deel van de tegenwoordige auteurs de meening huldigt, dat de zwartwaterkoorts is een symptomencomplex, dat berust op een groote labiliteit van de roode bloedcel bij malaria. Door allerlei verschillende, soms schijnbaar nietige invloeden kan bij dergelijke personen de roode bloedkleurstof uit de bloedcel uittreden. Zij wordt dan door de nieren uit het lichaam verwijderd.

Sluiten