is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTIENDE VOORDRACHT.

De vraag is nu in de eerste plaats, hoe komt een dergelijke patiënt aan deze labiliteit van de bloedcel. Hierover weet men nog niets met zekerheid, maar in het licht der moderne wetenschap vermoedt men het bestaan van haemocyiolysinen, stoffen die, zooals de naam aanduidt, op de roode bloedcel zouden werken. De aanwezigheid van dergelijke autohaemolysinen is inderdaad in het bloed bij verschillende acute infectieziekten, waaronder ook malaria, aangetoond, zoodat malarialijders soms in hun bloed stoffen hebben, die in staat zijn de eigen roode bloedcellen te ontdoen van de roode bloedkleurstof. Wat hiervan ook aan zij, in ieder geval treedt bij dergelijke gedisponeerde lijders onder omstandigheden bloedkleurstof uit de bloedcellen in het bloedplasma. De ervaring leert evenwel, dat in verreweg de meeste gevallen die uittreding van bloedkleurstof uit de bloedcellen niet plaats heeft zonder dat daarvoor een of ander „auslösendes „Moment" aanwezig is, en dit moment kan van alles en nog wat zijn. Het is in verreweg de meeste gevallen toediening van chinine, maar ook methyleenblauw, antipyrine, een koud bad en tal van andere omstandigheden of oorzaken kunnen zulk een aanval van zwartwaterkoorts opwekken.

Men ziet dus uit deze beschouwing, dat de zwartwaterkoorts niet is een directe malariaziekte, maar dat zij een ziekte is, die berust op een eigenaardigen toestand van het bloed bij malarialijders, speciaal bij lijders aan tropica, zeldzaam bij die aan andere vormen.

Deze beschouwing berust op de veronderstelling, dat de bloedkleurstof in de vaten uit de bloedcel uittreedt en dus tijdelijk in het plasma circuleert. Men heeft daartegen opgemerkt, dat dit geen juiste beschouwing kon zijn. Was dit toch het geval, dan zou men bij lijders aan febris biliosa haemoglobinurica, als men hun bloed aftapte en het serum liet afscheiden, dit serum altijd rood gekleurd moeten vinden door de daarin aanwezige bloedkleurstof.

Dit nu is niet altijd het geval, men vindt bij febris biliosa