Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWARTWATERKOORTS.

de temperatuur daalt langzamerhand tot de norma, de urine, die spaarzaam werd geloosd, wordt ruimer en minder donker en eindelijk normaal. De geelzucht verdwijnt daarna langzamerhand, doch het duurt vaak dagen eer deze geheel weg is. Is zulk een patiënt den aanval te boven, dan is hij zeer zwak en anaemisch geworden: niet zelden treedt dan na korter of langer tijd wéér koorts op, al of niet gecompliceerd met een nieuwen aanval van haemoglobinurie. Dit is het beeld van een middelmatig zwaren aanval; men ziet echter veel lichtere en ook veel ergere. De lichtste vorm is wel deze, waarbij de patiënt zonder eenige klacht gedurende één of twee dagen een weinig haemoglobine in de urine heeft, zonder dat dit met temperatuursverhooging gepaard gaat, zonder dat het quantum urine vermindert en zonder dat daarna belangrijke anaemie optreedt. Ik heb toevallig een dergelijk geval gezien, waarbij de urine op urobiline werd onderzocht met behulp van den spektroskoop en waarbij toen de strepen van bloedkleurstof werden waargenomen. Het is denkbaar, dat dergelijke gevallen veel meer voorkomen dan wij weten; het ligt toch voor de hand, dat veel m dergelijke lichte aanvallen onopgemerkt zullen voorbijgaan. Bij zware gevallen is het beeld een geheel ander; dan kan om te beginnen het urinequantum steeds afnemen, totdat weldra totale anurie bestaat, die de prognose zeer veel ernstiger maakt. Men beschouwt in het algemeen gevallen, waarbij de urinesecretie gedurende vier en twintig tot zes en dertig uur geheel is opgehouden, als verloren. Dergelijke patienten vertoonen dikwijls zoo hardnekkig braken, dat het hen zeer uitput, zoodat zij daardoor ook nog weer zeer veel meer verzwakken. Men is het over de interpretatie van de bijkomende verschijnselen niet eens. De een beschouwt die als uraemisch, de ander niet. Ik voor mij geloof wel degelijk, dat er vaak uraemie optreedt Behalve door anurie kan in de zware gevallen de dood ook nog door andere oorzaken intreden, zoo bijv. door een status typho-

Sluiten