Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker die van Midden-Europa, maar behalve in 1820 had geen daar voorgevallen gebeurtenis er weerklank gevonden, en evenmin had de Juli-revolutie eenigen rechtstreekschen invloed uitgeoefend op de lotgevallen van het schiereiland. Geheel anders dan Italië bleef het, even als Skandinavië, aan zich zelf overgelaten. Maar niet tot zijn voordeel en met geheel ander gevolg dan voor het noordelijke schiereiland. Want terwijl dit rustig arbeidde aan een langzame maar toch geregelde ontwikkeling, geschiedde alles in het zuidelijke met heftige stooten en tegenstooten, ouder een verbruik van krachten, dat niet in verhouding stond tot het bereikte resultaat.

De gevolgen bleven niet uit, toen in de volgende periode het moderne leven van Europa en zijn verhoudingen tot de overige wereld geheel begonnen te veranderen.

Sluiten