Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen in t bijzonder Zuid-Afrika begon genoemd te worden, en waar de Europeesche kolonisatie vasten voet had gevat, begon de bekende wereld weder, al waren de rijken van Matabilen en Zoeloe's niet veel verder in ontwikkeling dan die van vele Midden-Afrikaansche volken. Nog heerschten daar de wilde kafferstammen, en niet zelden ook de wilde dieren en er was nog geen spoor van beschaving te zien. Maar de nadering van den blanke deed zich voelen. Bijna elk punt van de kust van het groote zwarte continent kon hem dienen om het onbekende binnenland binnen te dringen. Doch niemand kon toen voorzien welk een verandering ook daar de volgende, dertig jaren brengen zouden. En nog minder, hoe Europa op het punt stond om niet alleen dit continent maar ook Azië, de bakermat der volken, aan zijn invloed te onderwerpen en zijn beschaving mede te deelen aan tallooze natiën, die bf van oudsher in een geheel andere beschaving geleefd hadden, of er nimmer een hadden gekend.

Sluiten