Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durend aangroeiende stroom van landverhuizers richtte zich uit de oostelijke staten naar het Westen. En dat waren volstrekt geen pas aangekomen landverhuizers uit Europa, al was ook het i?etal niet gering, dat in de nog onbebouwde streken eerder welvaart hoopte te verkrijgen dan in de betrekkelijk dichtbevolkte landen aan de Atlantische kust, maar alle jaren verhuisden een menigte huisgezinnen en eenloopende personen uit de oostelijke staten naar het Westen. Tn den beginne richtte zich die landverhuizing wel vooral rechtstreeks naar Californië, maar op den duur nog meer naar de landen, over welke de groote wegen naar de Stille-Zuidzee-kust en naar het nieuw verworven gebied liepen, dat toen gewoonlijk het Verre Westen werd genoemd, in tegenstelling der westelijke staten beoosten den Missouri, die no? steeds het Westen heetten. Het waren Utah en, ten noorden van het Tndianengebied (het aan de Indianenstammen als vrij bezit gelaten land, waar geen blanke zich mocht neerzetten) en ten westen van de staten Missouri en Iowa, het groote prairiegebied Nebrnska. Hoewel ook daar nog vele Indianenstammen huisden, waren er in ]850 al zooveel immigranten, gedeeltelijk uit de aangrenzende staten, gedeeltelijk uit die van de oostkust aangekomen, dat het congres besloot het evenals Utah en Nieuw-Mexico als territorium te organiseeren. Het land was zoo groot en de landverhuizing er heen zoo aanzienlijk, dat men er zelfs toe kon overgaan het in twee zelfstandige territoriën te splitsen, waarvan het noordelijke, het gebied van de Platterivier, den naam Nebraska behield en het zuidelijke naar de er door stroomende rivier Kansas werd gedoopt. Veel vruchtbaarder dan Utah, dat voor de helft uit de woeste vlakte om het groote zoutmeer, voor de helft uit het bergland van liet Rotsgebergte bestond, en dan NieuwMexico, dat bijna geheel in de bergen lag, trok Kansas veel meer dan deze gewesten den stroom der emigratie tot zich. Men kon zeker zijn. dat het in weinige jaren genoeg bevolkt zou wezen om als staat toegelaten te worden. En dan kwam opnieuw de vraag, vrije staat of slavenstaat, aan de orde. Kansas lag op gelijke breedte als Missouri en was daarom evenals dit voor de teelt van alle niet bepaald subtropische gewassen geschikt, hoewel het ook als korenland veel beloofde. Evenals in Missouri, kon er, beweerden velen, de slavenarbeid worden toegepast. En werkelijk hadden in de laatste jaren er zich ook slavenhouders uit het Zuiden nedergezet en hadden deze hun slaven medegenomen. Evenwel was hun getal gering, vergeleken met dat der overige kolo-

Sluiten