is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring herinnerde werd opgeruimd; hare laatste sporen werden weldra uitgewischt. Onder het ouverschillig toezien der bevolking deed de republiek weder hare intrede in Mexico; de Mexicanen waren aan omwentelingen en veranderingen van regeering zoo gewoon geraakt, dat zij den nieuwen staat van zaken, zonder geestdrift, als iets voorbijgaands aanvaardden. Een monarchale regeering verlangden zij niet terug, maar het bewind van Juarez had niet de algemeene instemming. Wel werd hij in October tot president herkozen; maar in de jaren 1868 en 1869 hadden talrijke opstanden tegeu hem plaats, die wederom in bloed gesmoord werden, zoodat hij in 1871 nog op den presidentszetel was. Het was een eenige gebeurtenis in Mexico, dat een president zijn vollen termijn van vier jaren in het ongestoord bezit van zijne waardigheid

was gebleveu.