is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 N H O |! I).

Blailz.

HOOFDSTUK "9. Oorlogen onder Augustus' regeering gevoerd. J)e oude Germanen, hun volkskarakter en hunne instellingen 589

„ 70. Drusus en Varus in Duitschland. Nederlaag van

Varus. Dood van Augustus 59<!

71. Rome onder Augustus' regeering (108

„ 72. Begin van Tibenus' regeering <>21

„ 7,'{. Tiherius' verdere regeeringsjaren en dood .... C>28

„ 74. Caligula en Claudius <»3S

„ 75. Nero. Gallta. Otho. Vitellius <>41

„ 7(>. Geschiedenis der Joden, van den terugkeer uit de

ballingschap tot aan de verwoesting van Jeruzalem. <>52 „ 77. Vespasianus. Oorlogen der Bomeinen met de Batavieren en Britten <><>1

„ 78. Titus en Domitianus (>65

„ 79. Nerva. Trsyanus. Hadrianus. Antoninus l'ius. Mar-

cus Aurelius 672

,, HO. lilik op den keizertijd. De zilveren öeuw der La-

tijnsche letterkunde 679

VHI. Het keizerrijk, van den dood van Marcus Aurelius tot Constantijn den Grooten.

HOOFDSTUK ■ Commodus. l'ertinax. Didius Julianus. Septimiiis

Serverus. Bassianus Caracalla <>91

„ 82. Macrinus. Heliogobalus. Alexander Serverus. Maxi-

minus. Gordianus. Philippus Arabs . . . . 700 „ 83. Üecius. Valerianus. Gallienus. Claudius. Aurelianus. 701) „ 84. Marcus (Claudius Tacitus. Probus. Carus. Diocletianus. 718 „ 85. Uitbreiding van het Christendom in de heidenwereld.

De Christenen vervolgd. Christelijke schrijvers . 724 „ 8<>. Diocletianus. Maximinianus. Galei ius en Constantius

Chlorus '.M

„ 87. De opvolgers van Diocletianus 740

IX. Het keizerrijk, van Constantijn den Grooten tot den val van het Westromeinsche rijk.

HOOFDSTUK 88. Constantijn, de eerste Christenkeizer 749

„ 89. Constantijns zonen. Constantius alleenheerseher. . 757 „ 90. Julianus de afvallige. Jovianus. \alentinianus en

Valens • • • • • 7<>-i

„ 91. Begin der volksverhuizing. Theodosius de Groote . 770 „ «J2. Verdeeling van liet rijk. Arcadius en Honorius. Sti-

licho en Rulinus. Theodosius 11. \ alentinianus III. 780 » 93. De Hunnen. Attila . . . . . ■ • •••..• 7',,;2 „ 94. Uitspattingen en dood van \ alentinianus III. De laatste Westromeinsche kiezer. Odoacer. De Gothen en Franken in Gallie. Brittannië door de Saksers gedeeltelijk veroverd ....... 800

„ 95. Gesteldheid van het Christendom aan het einde van dit tijdperk