Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bartholomeus Colon. Caonabo gevangen.

en naar Isahell. lerngkeeren. ™

en gevaarlijken tocht, waarop hij zelf zvvaat ziek werd, eersi i

1494 aankwam. , . .. i i1Dm hi^r Vreuade want hij vond

tSÊ.AM«=ë?SS .

«n ervaren. moedigen seherpmmig **man,

KSSKJrSEi

Spanje teruggezeild, om Columbus \ooi de eve|1 °kolonislen hadden zich

wreede handelingen aan Ie klagen . De. mWw„eDtójen ,llell in hel

laten verleiden om. in verschillendejMee^ jegens de

binnenland te ondernemen. De m * « o vredelievende menschen zoo inboorlingen veroorloofden, hadden z 0 ». . Snaniaard dien zij

noodzaken. _ l m inon Piihimhu® teruukeerdej de

wjr vérs

ram,, verscheen thans de cazHiucGuacanagarid^no j ^ het

STS-cii ssts-f ."Vsa tth:

onschadelijk worden gemaakt Alonzo d<Hojrfa 1 >an e waagstuk te ondernemen, om Caonabo tot zijn geNan0ene ie

verhaal! ons dal voorval J S.rrbó.llingen meer gaande gemaak.

dan 2ï&X kerk van &' EfiSXSi anders dan van »de turey, die tot de Christenen spr

Uil brons eene mïïerSergerfd.

deze klinkende wonderdingen Uok hij, .,pruijjf„hais van Caonabo, en dus ellelijke dagr.ir.en ver naar <^<\ VIr?T.Ï» bekend

midden in hel hoi van den leen» Do» hod,en Chrislenen ■

maken, dat nj v™»cgeJ™ G»a»«- 0^^ ^ oiming een turey als geschenk voor ue i kkers , n de kme voor jen

sï? f aa^*A-. *■ *>

J?.»rair-tr,

op Hojedas paard in * ]k[ /i(,h na het bad de ketens met

cazique vond smaak in die vertoon g, J D(i/e Z1,|te zj;n paard in

handboeien aanleggen en.J,,ef'8 ^1 Caonib'os «evolg, die reeds ontzet waren galop, deed de weinige heden van Caonabo sgevo„, verv0,„ens den

door den aanblik van een paal ^ Je|; t[ec, ,,, ,

srLir rjütirs &, »•** — «■«*—m -

Sluiten