Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stichting van St. Domingo. Roldan de opperrechter. Opstand van Roldan.

Tlit liii zich in de nabijheid van hel paradijs bevond, schreef Columbus in een

S s&iï&sa t 5"vr r

in de nabiiheid der evennachtslijn in den Ind.schen Oceaan aan de uiterste

szxs ar s, t±«

is f S3'

de lovensmiJdnlen Jie^^vDor^une kolome^o^^^^om^o a naaf

testótrs: rö«s

ROldCoiiimtafto5'sWl(» weinig mensclieukennis. en vergiste ïieli vaak in "'"rLtomeSYirf vaV"'iin''l"oe,kT iiéltoel onlvangen om een(, nieuw»

s' iTZr "i ri5".:ixX' liöf wjKiss

SlSSSJ-™ï.n«8rv^ÏS-»ne«»,uwe

S £«£ I®

veldvruchten te betalen. Goud konden zij met geven, dewijl dit in hun ryk

:Uet Zee°rndtevreWdern'over den uitslag zijner reis keerde Bartholomeus naar l«ahplta teru» doch hier trof hij zijne landgenooten m de diepste ellende aan. iv |, van -li de inwoners, omstreeks 300 personen, waren aan

l nrt- bezweken' De inboorlingen hadden van het ongeluk der Europeanen en ia» t kin waren zij in op.tend gekomen, om eene

•nr szr*SK zsrJA.-s

mm/m

Het is dus nauwelijks aan twijfel onderheug, j

Sluiten