is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pizarro's persoon en karakter.

Mee!ifm'lin^i,'a!:iiVel^i^iJne,I lant,Senoolen j,;id hij geen smaak in opgesmukte drarlii «lip lii! hïi i ee." 10l?n100(Jl8en l;'sl beschouwde. De kleeder-

r-r? f »'SS- z

S'-K, z t; % 3*5. trós? T

1'u <'n ?' ll"^lJe 1'ü geene mocile. Smnrlen verdroe" liij'mel , D ■?'' '■ Evenals de meesle Spanjaarden, hield hij veeF van hel

;ir„ï1üen'lhw" BSJS.-Sfün£

S; r T' M ~ nrsyrrfci

rsprssrT-flï^rid :\ri Sr

W& «JS ïï^js: ™s

vreemd was. Wellicht omdat hij zich hiervan°bewu«l was Ll i li" aangenomen, allen, die hem eene gunst i^ïnS SaJi?nkV ik ^ °°nl? antwoord te geven; naderhand echter waumw h'ii t S,m w«l8Brend na te denken, placht hij dikwijls zijn besluit te vwii ■ ï ? daarover

gewoonlijk anlwoor, doch al i, dikwijl, zijne heloüe n,V K h I

BS&gHS^^sSS

Spa^^nSriers'^A

s:

uitslag^zijner po^ngen ligt — 1 ' "" ""nn ** geheim va» dpn ^hi«?erenden

me. '^ezonllecl'an''iroiVwe^oo.sheill.^^KjM'ie ei^kel^^enoeazaam bewezen daad van trouweloosheid stort hem. die haar begaat ,' iTe vfr/e

&M?r SideKU'li6". °P Z,J"e,7irech,,leid hi'i anderen ondermijnt e |t

=émmmmm