Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genua. Samenzwering van Fiesco.

ef iïinrï/Lrr "v*?*

lotgevallen bezig (e houden. J ' "lel hunne blJ«>ndere

V™«S'lee„-G™url;aUn'Kêmm?M''!i'1 ld,i"IJr» >led"a J" «publiek.»

i s*

lielinürijk.n invloed uilgeoef, heel) elel,l8eb«niM!n «en meer of min

* ttA, Vzó&zrr *• i™8m*•*«* 23» M

eenmaal scheen ,1e hoop der republie°k door den *17 T"8' 8

™ Jïï£\,S' „"jSTfflf '"'""i .™S«k'«PVenetó

een IZ'ïSXZJ&JSÏ*' i"* ™ J« '"^««idlieid der Ve„eCi»„e„,

«®mSie'™«ïiS\™iiïï'l'!' "ier '""sm ™"™"

='r,;8;ss.zStó:UVitei

s SJX zfgz&^*

&**&£ sus" r lps,s.sas"si„i,c™1 ,u"'"'• «sw ™ik '■» - >■"' «»w^süs.ïï!3S

s^*pisSil

selj;ififlij I, Mirhiin ' 10 G'""a »n.tlii„kel(ke l,eer-

Hnl.p> II van Spanje strookte. verbood hij zijn bloedverwant den oude!

Sluiten