Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

De Andromeda lag eindelijk aan hare trossen vastgesjord. Kaptein Peters had al last gegeven de trap neer te laten, en De Bie klom haastig naar boven, gevolgd door den onbekende, dien Floris Verkerk op de kade naast hem had gezien. De „ouwe" kende hen allebei. Trouwens, hij voer al twintig jaar op den Levant, en kende de geheele Hollandsche kolonie van Smyrna. Nu de Andromeda stil aan de kade lag, tusschen een Griek en een Engelschman, was hij weer de gemoedelijke praatvaer. Na zijn vriend Alfred Cluyver, bijgenaamd „De Neus", bediende van De Oude & Zoonen, die in het sloepje met de twee bezoekers meekwam, over de verschansing een aardigheid te hebben toegeroepen, zei hij, de punt van een versche sigaar afbijtende: „m'nheer De Bie heeft dien Van Delder meegebracht." Floris Verkerk gaf zich geen tijd deze opmerking te beantwoorden. Hij ging De Bie tegemoet, die naar het achterdek kwam, waar

Sluiten