is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorbijganger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwelijk van een zijner zonen met de dochter eener arme werkmansfamilie uit de Zandstraat. Dit was wellicht de naastbijliggende verklaring zijner onwettige geboorte, maar hoe en wanneer en waar zijn vader en moeder elkaar hadden leeren kennen, en op welke wijze de afkeer zijns grootvaders van hun huwelijk was overwonnen, dat waren vragen, die, onbeantwoord, zonder antwoord zouden blijven.

Toch was hem na zijn vaders dood, toen hij de oude papieren las, welk zijn eenig erfdeel waren, veel opgehelderd. Die ontzagwekkende grootvader, die zijn zoon van te goede geboorte achtte om dadelijk toe te stemmen in diens huwelijk met een arm meisje, die grootvader met zijne zilveren lokken en zijn streng gezicht, was een zonderling geweest, die zich door een volkomen zorgeloosheid voor hun toekomst aan zijne kinderen had bezondigd. Hij had hen op een goede school gezet, waarvan hij het schoolgeld geregeld betaalde, en dat was alles geweest wat hij voor hun opvoeding had gedaan. Wat zij leerden en hoé was hem onverschillig geweest, en zelf hun het voorbeeld gevende van uitgaan om te jagen, te rijden en te zeilen in een eigen jacht, dat Floris zich nog onder de Hoogesluis van toen, in de jachthaven, herinnerde, had hij hen in hunne jongelingsjaren maar laten bommelen, zonder hen op te leiden voor een beroep of voor een werkkring. Heel rijk was hij nooit geweest, toch liet hij zijne zoons leven alsof hij hun