is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

York is tegenwoordig ongeveer 80 (Am.) centen per schepel. Toen de spoorwegen pas begonnen te loopen, vooral die naar het westen van Chicago waren graansoorten de voornaamste produkten, die vervoerd werden. Was de oogst goed, dan ging alles goed, maar hadden de verbouwers tegenspoed, dan had dat op de spoorwegen grooten invloed. Dat is nog zoo, maar daar er verandering is gebracht in de wijze van verbouwing, kan de verbouwer zich gemakkelijker herstellen van de gevolgen van een slecht jaar, en, heeft de spoorwegmaatschappij bij afwisseling landbouw, mijnen, steengroeven en fabrieken aan hare stations dan kan ze des te gemakkelijker over een slecht jaar heenkomen. Directeuren van spoorwegmaatschappijen zagen dus, dat zij zich niet afhankelijk moeten stellen van een enkelen oogst en namen de noodige stappen, om zich te schikken naar omstandigheden.

Laten we goed begrijpen, dat spoorwegen altijd met een welkom begroet hebben de factorijen, die naar hen toekwamen, maar in hun nieuwe wijze van optreden hebben ze niet gewacht om ze te verwelkomen, maar zijn de ondernemingen tegemoet getreden. De spoorwegen hebben gezegd : wij moeten propaganda voor onze zaak maken, zooals ieder fabrikant. We moeten reizigers uitsturen, we moeten adverteeren, verkondigen wat er op het land te zien is, waterkrachten in gebruik nemen, kolen ondergeschikt maken aan ons doel, steenbakkerijen doen ontstaan. Daarop dacht men: Hoe zullen we dat het beste doen? De afdeeling voor vrachtgoederen zou er zich mee bezig kunnen houden of de afdeeling voor personenverkeer, maar ten laatste kwam er een op de