is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deponeert, het uitbetaald worden aan den persoon, die aangegeven is in 't buitenland.

De noteeringen voor checks Londen, checks Parijs en checks Berlijn zijn de koersen, waarvoor ze u verkocht zouden hebben een check of wissel (zichtwissel) betaalbaar in een dezer steden. Hadt gij een check gewenscht, betaalbaar in een andere plaats in Groot-Britannië, Frankrijk of Duitschland, dan zouden zij u zeker een hoogeren koers hebben laten betalen, daar zij alleen een balans hebben in voorname handelscentra, en hunne schikkingen voor de betaling van hun papier in de provinciesteden zijn, dat de correspondenten van de bank daar hun papier zullen honoreeren en zich zullen rembourseeren door op de hoofdplaatsen te trekken voor het bedrag 4- hun commissie voor betalen, waardoor de kosten van den te bewijzen dienst verhoogd worden.

Daarop wordt genoemd „checks Holland 40V4." Dat beteekent, dat ze voor een check of een wissel op een plaats in Holland 401 Amer. centen per guilder of gulden (het geld van dat land) berekenen.

Volgend op het bovengenoemde vinden wij in het uitknipsel onder het hoofd „Buying Rates", waarmee bedoeld wordt de koersen, waartegen de banken de verschillende soorten handelspapier gekocht hebben, de volgende noteeringen:

60 days London bankers 4.84 '/4

60 days London documentary .... 4.84V2 3 days Antwerp . . . 5.18»/» less lU,

3 days Hamburg . . . 0.95'/4 plus Vs,

90 days Holland 0.39 ,5/,8

De 1ste noteering „60 days London bankers 4.841/4"