is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seerde. Hij wordt alleen verhandelbaar door endossement van den exporteur.

Op vertoon van dit bewijs van inscheping heeft een zeeassurantie-maatschappij een polis afgegeven, vermeldende de voorwaarden, waarop zij op zich neemt, den eigenaar der goederen vergoeding te betalen in geval van verlies door vuur of door andere gebeurlijkheden ter zee. Zoo'n verscheping wordt, volgens gewoonte, verzekerd voor ongeveer 10% boven de ingeschreven waarde.

De exporteur voegt dan aan deze documenten een wissel bij voor het bedrag, waarvoor het meel verkocht is, namelijk £ 457 12 s. 10 d. Was die verscheping bestemd geweest naar een plaats in Duitschland, dan zou de wissel in marken zijn getrokken, naar Frankrijk in francs etc.; gewoonlijk in het geld van het land, waar ze naar toe gaat; maar heel dikwijls zal er getrokken worden in Engelsch geld, al gaat zij ook naar een ander land, omdat men aan Engelsch exchange de voorkeur geeft.

In dit geval vond de exporteur goed, den kooper 60 dagen tijd toe te staan om den wissel te betalen, na vertoon. De wissel luidt „60 days after sight of this first of exchange (second unpaid), pay to the order of ourselves 457 pounds 12 shillings and 10 pence, against Soo line, through B. L. No. B. 1548, dated May 16, 1901, for 2,000 sacks of flour branded Dakota," en is geteekend: „Northwestern Consolidated Milling Co., by H. E. Kent cashier". Zij worden de trekkers genoemd. Links in den hoek vindt men: To James Corwith & Co. Liverpool, Eng." Zij zijn de koopers of ook wel de betrokkenen. Nu, deze drie documenten, uitgeschreven aan de order