Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de zeehaven. Elke fout of onvolkomenheid der documenten zal een uitstel in de betaling of onkosten van telegrafie veroorzaken om de zaak in 't reine te brengen.

Het is gewoonte onder groote koopers van foreign commercial bills, om van de exporteurs te vragen wat men noemt een „hypothecation certificate." Dit certificaat, na den aard beschreven te hebben van de verzending en de betrokken documenten, vermeldt duidelijk dat de ladingsbrief gevoegd is als bijzijdige zekerheid voor de acceptatie en betaling van den wissel; dat, in geval de betrokkene weigerachtig zou blijken, den wissel te accepteeren, of als de wissel niet op tijd op den vervaldag zou worden betaald, de eigenaar van den wissel het recht heeft, het goed in handen te geven van makelaars ten verkoop ten gunste van wien het betreft, of de noodige stappen te doen om de betaling van den wissel en gemaakte onkosten te krijgen, en dat, ingeval van een te kort, de verkooper op zich neemt, het bedrag op aanvraag te betalen. Soms ook geven exporteurs een algemeen „hypothecation certificate," van kracht op elke en alle wissels, die van hen gekocht worden.

Bewijzen van verzekering op verzendingen gaan gewoonlijk over een bedrag van 10 tot 20 % boven de vermelde waarde der goederen. Men moet de polissen goed doorzien, om er zich van te overtuigen, dat er niets in staat, wat de verzekering ongeldig zou maken, in geval de verzending niet op een bepaalden tijd voortgaat, of indien de tijd van verzekering verloopen zou zijn vóór den tijd van aankomst der goederen in geval van uitstel of om reden van mogelijke gebeurtenissen.

Sluiten