Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italy: V8 per cent of rate, or $1.13 per 8 1000.

Russia: l/4 per cent of rate, or $ 1.25 per$ 1000.

Austria-Hungary: '/8 per cent of rate, or $ 1.13 per $ 1000. Switzerland varies at different places; some places have none.

De kosten van het zegel in Groot-Britannië op 't oogenblik van acceptatie is 1 sh. voor elke £ 100 of gedeelte van £ 100, wat gelijk staat met V2 per mille, of V20 van 1 percent van den koers, die, in 't decimale stelsel uitgedrukt, als de koers 6 4.88 per pond is, zou zijn 0.00244 (of 488 gedeeld door 200,000). Als het bedrag der wissels klein is, bv. £ 1000 of daaronder, dan kan men gerust •/4 cent per pond aftrekken om de kosten van het zegel te dekken.

Op korte wissels — drie dagen zicht of minder — worden slechts zegels van 1 penny (2 Amerik. cents) vereischt.

Banken in 't buitenland zijn er voor bekend, dat zij elke mogelijke kleinigheid in rekening brengen, die maar eenigszins met de transactie in verband staat — zooals postzegels voor brieven, u gedurende een zekeren tijd gezonden, vergoeding voor telegrammen, chequeboekjes, enveloppes, kantoorbehoeften en nog dikwijls een bedrag voor kleinigheden, die vergeten konden zijn.

Voor het innen van wissels rekent men gewoonlijk in Engeland '/20 van 1 percent, of 1 shilling op £100; in Frankrijk V)G percent, in Duitschland V20 percent in de grootere plaatsen en van V16 tot '/„ percent in de kleinere plaatsen.

De interest op dertig, zestig of negentig dagen, met drie „days grace" (die in Britannië overal toegestaan worden)

Sluiten