is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden en om den oorspronkelijken wissel dadelijk bij aankomst te laten innen, zullen de banken in dit land, als zij dergelijke wissels ter acceptatie en inning opzenden,' aan den oorspronkelijken wissel vasthechten een rnemorandumverklaring dat de duploladingsbrief in hun bezit is en dat zij hun correspondenten (banken) verzoeken den accepteerders (invoerders) te verzekeren, dat de duplo documenten aan hen zullen worden overhandigd, zoodra zij ontvangen zijn, welke verklaring tevens opgeeft het nummer en het bedrag van den wissel, den naam van den trekker en de handteekening van den beambte van de bank of de financieele instelling, die hem verzendt.

De hoeveelheid transacties in Fransch, Duitsch of ander „Europeesch exchange" is klein in vergelijking met die van „sterling exchange." De reden is te vinden in de omstandigheid, dat de meeste banken alleen rekening of balans hebben te Londen, en waar een balans gehouden wordt in andere Europeesche hoofdsteden, is die gewoonlijk klein in vergelijking met de Londensche rekening. Daarom worden remises naar Parijs, Berlijn en andere Europeesche steden gewoonlijk uitgevoerd, door het geld van uit Londen naar die steden te sturen, hetgeen gewoonlijk zeer gemakkelijk gaat, daar de meeste groote Europeesche banken in Londen bijbanken hebben. Het is echter bij oanken gewoonte, om voordat zij gelden overbrengen van hun Londensche rekening, zorgvuldig uit te rekenen het verschil van kosten tusschen een remise dadelijk van hier naar de plaats, waar men wenscht de gelden te plaatsen en de kosten van te verplaatsen van Londen. Dit kan gemakkelijk beslist worden door den koers op te nemen tusschen Londen en de gewenschte plaats.