is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is een diepte zonder grond; 't Open graf is in hun keel, Wat hun vleitong lokke en streel'.

Laat hen schuldig zijn bevonden,

IJdelheid hun raad;

Doe ze om menigte van zonden, Doe ze vallen om hun kwaad! Immers tegen uwen Naam Spannen hunne benden saam.

Die op U vertrouwen, zullen,

Al den dag in U verblijd,

Van hun lof uw Huis vervullen,

Daar Gij uitredt en bevrijdt.

Die de liefde uws Naams verheugt, Zullen huppelen van vreugd!

Gij bekroont met zegeningen

Die U vreest, 6 Heer;

Uwe gunst zal hem omringen, Dat geen vijands haat hem deer'; In benauwdheid en gevaar Veilgen, als een beukelaar.