Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan noodigt hem Rocco, gelaafd en gespijsd,

Naar de opperzaal meê, waar hij 't leger hem wijst. Door zorgende handen aireede gespreid:

"Rust veilig, wat lage daarbuiten u beid'!"

Als 't grauwend Oost den dag verkondt,

Staat reeds de grijsaard aan zijn spond:

"Waak op, waak op! Het licht breekt aan!

Gij zult, mijn gast in vrede gaan."

Hij reikt hem den teerkost en leidt, vertrouwd Met wegen en paden in dal en woud,

Den berstroom hem over, de rotskloof door,

En toont in 't veld hem 't rechte spoor.

"Hier scheiden wij. Ik heb 's lands eer Bewaard aan u: gij deedt het mij weêr.

De wraak heeft gesluimerd — de wraak houdt wacht! Zoo neem u voor mij en de mijnen in acht."

Chamisso.

Sluiten