is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog hangen de bloesems der Bruid in uw haren, En reeds is de bloem uwer jonkheid verdord!

Daar ligt gij dan neder. Der beuzlende schare,

Verhard voor het Hoogste, verstompt voor het Recht,

Ontglipt voor een oogwenk, op 't hooren dier mare, De krans dien ze 't spel der geslepenheid vlecht.

Daar ligt gij dan neder. Geen kost'lijke wade,

Geen ijdel sieraad dat uw treurenden stuit;

In het needrige kleed van een Maagd der Genade, Mercedes! geleidt men al weenende u uit.

Genade! Als een stofje op den stormwind gedreven, Gaan schoonheid en deugden en liefde voorbij;

Gij predikt wat blijft van het vluchtige leven; En u, mag het zijn! was uw naam profecij.