Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDENKDAG.

Herinnert ge u ? De blijde vooglen zongen, Het zonlicht straalde en bloesem geurde ons tegen, Het loover fluisterde als met duizend tongen, En 't was, als hoorden wij 't gebed om zegen Rondsom herhaald, ons eigen hart ontsprongen,

Toen 't eind'lijk had zijn diersten wensch verkregen, 't "Ik heb u lief!" voor goed onze oogen dronken En sprakeloos we elkaar in de armen zonken.

Herinnert ge u? De blijde vooglen kweêlen Opnieuw; de lauwe voorjaarskoeltjes dwalen Weêr fluistrend om in 't hout; de bloesems streelen De zinnen als van ouds; wij zien de stralen Der zonne als toen op frissche bloemen spelen, En hooren kleinen 't woord van toen herhalen; Wij droomen van de jaren die vervlogen En spreken niet en zien elkaar in de oogen.

Sluiten