is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Caroline.

Dat weet ik nog niet. Dat schikken in het onvermijdelijke is heel mooi en lief — maar dan moet men eerst bepaald weten, dat het onvermijdelijk is. Zooveel is zeker, als ik er wat aan wist te doen, dan zou ik het niet laten.

Louise.

Neen, neen, Caroline, wezenlijk, daar moeten we niets aan doen. Ik zou dood gelukkig wezen, als er nog iets

tusschenbeide mocht komen, maar anders ik mag

e.i wil mijn man niet tegenwerken.

Caroline.

Maar, mijn lieve kind, nu zie je de zaak toch ook heel verkeerd in. Je zegt zelf, dat Lansing dat kamerlidmaatschap niet zoekt, maar dat hij het zal aannemen, als men hem kiest. Dat heeft hij zich nu eenmaal in het hoofd gezet, en dat je hem nu daar niet van af wilt brengen, daar kan ik in komen; maar als je er iets aan doen kondt om hem niet te doen verkiezen —dat is een heel andere zaak.

Louise.

Misschien heb je gelijk, hoewel ik toch stellig daarmeê niet in zijn geest zou handelen. Maar buitendien, wat zou ik aan zulke verkiezingen kunnen doen?

Caroline.

Ik beken, dat ik daar ook niet veel kans op zie. Als de vrouwen ook meê mochten stemmen, dan wil ik 't niet zeggen. Ik zou bijvoorbeeld dadelijk rondstrooien, dat hij zijn vrouw sloeg — dan kreeg hij vast geen één stem.

Louise.

Wel zeker, of dat hij een blauwbaard was.

Halder, Dramit. werken I. 2