Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Louise.

Wat? Is tante al zoo vroeg op de wandeling? Ja, dat doet ze wel meer. Kom, Caroline, laten we dan even naar boven gaan en als je lust hebt, dan gaan we ze een eindje te gemoet, want lange wandelingen maakt ze in den morgen nooit.

Steekamp.

De dames zijn mij anders in de eerste tien minuten niet in den weg.

Louise.

Dat treffen we, Steekamp. Maar over een kwartiertje dus wel?

Steekamp.

Ja, wat dat aangaat, zie je — dan zou ik goedschiks

moeten zeggen Maar eigenlijk — mij ben je niet in

den weg.

Caroline.

O, maar de kamer moet misschien gebruikt worden. Wacht je gezelschap, Steekamp?

Steekamp.

Ja, zie je, daar komt hier volk. Ik moet over een kwartiertje alles in orde maken voor de politiek.

Louise.

Voor wat?

Steekamp.

Voor de politiek. Om half tien komt er zooveel als een kiesvereeniging, zie je; — dat is wat nieuws in Stellendijk, de nieuwe kiesvereeniging van de vrijzinnige liberalen; — ze noemen die vereeniging: De politieke kompasnaald.

Louise.

Wat? Is die vereeniging hier? Hier in huis?

Sluiten