Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man al of niet benoemd zal worden tot lid van de Tweede Kamer.

Valburg.

Ah! is dat de zaak? Nu wordt me opeens alles duidelijk ! Nu ben ik volkomen op de hoogte. Maar wezenlijk, u hadt me dat zoo geheimzinnig niet behoeven te vertellen. Lansing is mijn vriend; op politiek terrein zijn we 't met elkander volkomen eens, en voor hem en zijne vrouw zou ik alles doen, wat wat u aangenaam is.

Caroline.

Maar u vergist u

Valburg.

En bovendien, ik heb hier veel invloed, zoo dat ik er bepaald voor kan instaan, dat Lansing onze kandidaat zal worden en niemand anders.

Caroline.

Maar, mijnheer Valburg, dat is het nu juist — dat is het nu juist waar ik voor vrees, want als dat gebeurt, dan wordt zijne vrouw diep ongelukkig en hij waarschijnlijk later ook.

Valburg.

He ? Wat... wat zegt u ? Als hij onze kandidaat wordt, dan worden ze allebei ongelukkig ? Maar ik — neem me niet kwalijk — maar dat kan ik niet gelooven.

Caroline.

En toch kan ik u dat heel gemakkelijk ophelderen; — maar laat mij vooraf zeggen, dat hier nu de mededeeling begint

Valburg.

Waarvoor een meer vertrouwelijke voet vereischt wordt ?

Sluiten