is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marksteen.

Dat is alles nog niemendal; maar — de principes, zie je, de principes. Daarmeê richten ze je land te gronde. Dat begint met de vrijheid en de gelijkheid en dat eindigt met de petroleum. Dat hebben we in Parijs gezien.

Haspelstok.

Zoo — ei — met petroleum ? — En die wordt zoo duur tegenwoordig.

Marksteen.

Dat komt ook al van de liberaliteit. Alles wordt er duur van — dat zie je toch met je eigen oogen. Maar de menschen zijn verblind. Ze hebben oogen en zien niet.

Haspelstok.

En toch zijn er zooveel brillenkooplui.

Marksteen.

En dan alles maar afbreken — afbreken. — Om onze beroemde voorvaderen daar geven ze niets meer om. Daar heb je Laurens Koster en Bilderdijk en al die groote mannen meer, die breken ze af en verguizen ze. — Dat is de geest van den tijd tegenwoordig, mijnheer. En als trouwe dienaars van dien tijdgeest gooien die radicalen al die groote mannen van hun voetstukken af, om er zelf op te gaan staan.

Haspelstok.

Neen, ik ben ook niet voor die afgooiendienaars, want dat is tegen de Schrift.

Marksteen.

En dan hebben ze geen het minste respect voor een andermans gemoedsbezwaren. Je hebt toch ook gemoedsbezwaren, mijnheer Haspelstok?