is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Valburg en Haspelstok vullen hunne stembiljetten in. Valburg krijgt een hoed.)

Schor (neemt een stembriefje en eene pen.)

(ter zijde) Ja, wien zal ik er opzetten? 't Is me eigenlijk hetzelfde, als het maar geen van de aanbevolen kandidaten is. — O, daar valt me wat in! Hier heb ik de vreemdelingenlijst — daar neem ik maar een naam uit. (Hij ziet het vreemdelingenboek in.) Mevrouw Lansing

— dat kan niet. Mejuffrouw — ook niet. Wie is dat — de laatste? — Marksteen — kom, de eene naam is zoo goed als de andere, en zoo ben ik zeker volkomen onpartijdig. (Hij legt het boek weg en vult zijn stembiljet in.) Zijn de heeren klaar? Als de secretaris dan zoo goed wil zijn.

Valburg (haalt de briefjes in zijn hoed op, schudt die uit op de tafel en telt na.)

Er zijn drie stembiljetten ingekomen, mijnheer de voorzitter.

Schor.

Overeenkomende met het aantal stemhebbende leden.

— Wilt u ze maar oplezen?

Valburg (opent een briefje.)

(ter zijde) Dat is het mijne. (Luid) Het eerste stembriefje: Marksteen.

Haspelstok en Schor (ter zijde.)

Dat's mijn biljet.

Valburg (opent het tweede.)

Het tweede stembiljet: Marksteen.