is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tom.

Gaat mijnheer met den eersten trein van kwart voor elven, of om elfuur tien?

v. Balen.

Ik.... ik zal nog eens kijken.... Waar gaat die eerste trein heen?

Tom.

Om kwart voor elven in de richting van Amsterdam, en om elf uur tien naar Arnhem en Keulen.

v. Balen.

Zoo.

Tom.

En?

v. Balen.

Ja — ik zal me daar nog eens op bedenken. Over een kwartiertje zal ik het wel zeggen.

Janus.

Dat's een rare! Die gaat op reis en hij weet zelf niet waar naar toe. (Af naar 't station.)

v. Balen (ziet den stationschef met een onderzoekenden blik aan.)

Maar.... zie ik goed? — Wat drommel, ben jij het, Tom?

Tom.

Of ik hel ben? — Ja, ik ben het. (Van Balen op zijn beurt oplettend aankijkend.) Ik kan je wel niet zoo