is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

Het Parochie-Stelsel.

De meeste bezwaren, in ons vorig hoofdstuk uit sociaal oogpunt ingebracht tegen het gedrag van de kerken, zullen, zoodra wij waarachtig willen, met weinig moeite zyn wegtenemen, omdat er weinig regelingen en organisatie-vragen bij betrokken zijn. Anders staat het met hetgeen wij over het herderlijk verkeer hebben gezegd en over de verheffing daarvan door de invoering van het Parochie-stelsel. Hier zouden ingrijpende veranderingen noodig zijn.

Wy wyden aan dit onderwerp dus een afzonderlijk hoofdstuk èn om het gewicht dier veranderingen èn om den zegen, dien wy er van verwachten in sociaal opzicht, èn om de misverstanden, die hier heerschen en veel bederven, èn om de argumenten, die voortdurend worden aangevoerd door bestryders onder belangstellende gemeenteleden en onder theologen, hoewel ze als argumenten geen waarde hebben hoegenaamd.

Tot recht verstand is dan echter eerst de opmerking noodig, dat van het Parochie-stelsel niet te spreken valt, omdat onder het woord »Parochie« voor en na verschillende en soms onderling tegenstrijdige begrip-