is toegevoegd aan uw favorieten.

Nouveau dictionnaire

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 154. Staat onder Corps: — de batiuieiit, enz. Lees: — de bAtinieiit, — de lojti*. hoofdgebouw; afzonderlijk gebouw.

» 156. Bijvoegen onder Cotte: lange jongenskiel, m.

" IS' Staat onder ^oup: — rner, storting enz. Lees: — de nier, stortzee, v.

» 15.». Bijvoegen onder Coupe-tète: halsafsnijder, beul; revolutionnair.

" ™4. » Cran, CraiiHon. m. mierik, m. (railort sauvage).

)} 164. » onder l'rAne, a.: blufferig.

» * » Crémaillère: cheinin de fer a —, tandradspoorweg.

» » » Crincrlu: slecht vioolspeler; gekras.

» 176. Staat: Datura, m. steekappel. Lees: doornappel.

» 191. Bijvoegeji na Démissioiuiaire: a. afgetreden, ontslagen.

» ^2. « » Dendropliage, a. houtvretend: m. houtworm, houtkever, m.

" " onder Depit: en — qu'il en ait, in weerwil van hem, hem ten spi|t.

" i-g*. » » Deseente: gerechtelijke huiszoeking, v.

* 20*. »» » Dévajer (rad. val): afdalen.

" ortrt" 9 n Diabétique: lijder, lijderes aan suikerziekte.

» 220. » Dmikerqiie, m. petit —, étagère voor allerhande snuisterijen.

» 222. o onder Kcarl: verzwikking, verrekking, v.; se doiuier un zijn voet of

been verzwikken. J

» 221». Bijvoegen onder Eflets, pl.: kleedingstukken, kleeren.

»> 233. » » Ktnanation: damp, m.

ö 254, , « Equipe: ploeg (werklieden), v.; rlief d'-. ploegbaas; liouime d*-,

wegwerker (bij t spoor).

» 255. Bijvoegen na Ers: linze, v.

•» 260. » onder Etat: pays dYtats. provinciën, die standen of stenden hadden

(tegenovergest.: pays delertioii).

» 271. Staat: des exvoto. Lees: des e\-voto.

» 278. Bijvoegen onder Fédéré: communard, lid der Commune.

•> 281. Staat onder Feuille: — de route, reispas. marschroute. Lees: reiswijzer, m. (van militairen).

» 28t. Bijvoegen onder Feuillet: derde maag der herkauwende dieren, v. » 285. r> » liseal: yprocureur —, ou —, m.fiskaal. openbaar aanklager (vooral

optredend voor de rechten van den fiscus).

» 287. Bijvoegen onder Fleur: - d'araiguée, juffertje in het groen (nigelle de Dama»). " 28/. » Hie, m. (arg.) politieagent. Flingot, m. (arg.) geweer.

» 292. Staat onder Fou: la lolle de rininginatioii. Lees: la folie du logis. » 292. » Fouaee, f. aschbrood. Lees: aschbrood, aschkoek.

.» 293. Bijvoegen onder Fouée: vuur; galeüe a la in de heete asch gebakken koek, m.; —, takkebos.

" iSi* ®Üvoe8en onder wetstaal, wetpriem (van een slager of een kok).

» 303. Staat: (aalvauder enz. Lees: faal van ||dage, m. het verknoeien; luieren, losbandig gedrag; der, v. a. slecht behandelen, uitschelden; verknoeien: fig.onteeren; se—, v. pr. zich encanailleeren, zich met mindere lui afgeven, kroegloopen; —deux. m. pjouwer; leeglooper.

w 303. Staat onder füamelle: houten bak. Lees: houten of blikken bak.

» 305. Bijvoegen: f>argote, f. gaarkeuken, v.

11 30"- » fieigneur, m. pop. oud wijf, zuchter, klager.

* 332. » lliberllule, f. Ierland; -nois, e, a. Iersch; belachelijk. " 347. » onder Iurulte: harhe —, slordige baard.

» 363. Staat: Jante, f. een velg enz. L°es: velg van een rad, v.

" ?£?• BUv°egen onder Lhiibps: fig. onzekere, vage toestand, m.

» 405. » » Mauve: a. lichtpaars.

" *r,'2. » » Prêlentieux: gezocht, gekunsteld.