Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brakken gichelde. De voorstelling zou beginnen ; maar op het laatste oogenblik bemerkte de Duitscher, dat de juffer uit Minnesota er nog niet was.

Lef, die even wou gaan kijken, kwam haar bij de deur tegen. Zij droeg een fonkelnieuw japonnetje van witte glanzige stof met wolken van tulle.

„ Gheewhiz ! De primadonna," zei Robberson.

De dames met de plaids lachten even minachtend en fluisterden met schuddende hoofden.

Toen viel de hamer.

Na even kuchen stond de major op.

Hij hoopte dat het feest... hi hi.. . heel gezellig zou zijn en veel geld zou opbrengen . . . hi hi, lachte hij, zenuwachtig een papiertje tusschen zijn handen verfrommelend.

„Ordelijk moet alles afloopen . . . orde moet er zijn, net als in dienst, hm, hm, want een land zonder leger is net als . .." hij keek even op het papiertje, hoestte en herhaalde de woorden, „een land zonder leger is net als een partij zonder orde."

„Kolossal. .. bravo !" zeide Maliaun.

De spreker beduidde, dat hij nog niet klaar was en ging verder met een betoog over het leger in verband met de beschaving... „een leger moet er zijn!... moet er zijn! hm, hm, en

Sluiten