is toegevoegd aan uw favorieten.

Amerikaansche schetsen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bell-boy zeggen kwam, dat er een heer beneden was om mr. Lef te spreken, was hij toch blij, dat hij niet alleen behoefde te zijn. Hij haastte zich naar beneden en zag op één van de banken in de gang een heer zitten, die iemand scheen te wachten.

Even keken zij elkander aan, toen stond de vreemdeling op en kwam naar hem toe met vooruitgestoken handen.

„Mr. Lef," zeide hij half vragend, „mijn naam is Cooper; aangenaam, heel aangenaam," en erg op zijn gemak troonde hij hem mee naar de bank, waarop hij gezeten had.

„Ik ben blij, dat ik wat voor uw broer doen kan. Twee jaar geleden heb ik met hem kennis gemaakt in Chicago ... ik was daar toen voor een patent ... ik ben uitvinder,. . . aardige kerel uw broer! Ik bleef met hem correspondeeren en toen ik hoorde dat u hier kwam, wilde ik met u ook kennismaken . . . alleen . . . zie je, ik kan je niet zoo goed ontvangen als ik wel wilde . .. tegenspoed gehad .. . Toen uw broer hier was, had ik geld.. . alles verloren nu . .. maar ik zal het wel weer terugverdienen ... 't is een goed land hier... zal je wel bevallen .. . alleen hard werken . . . maar dat is gezond . .. Beroerd toch, dat ik je niet ontvan-