is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

briefje' irf'de hand0'""611 *"*?' '^^^"'31,^dTverwe^sX woorden waren weinige, maar schrikkelijk r»™ Hof ®.r, ) ^lJne

schrikkehj^Tbedretg^fmfien3h^het°oo!t waat^fe^^611 l" °°^hij Werd met iets

voorwendsel voor het wegzenden van epn ^ °P 6 •eroemen- ^-en fatsoenlijk wat de dochter aangaat «S men TorU^ T te Vinden! en

slechts eene ongesteldheid £ h?l ? g' buitendlen behoefde men

W die zi, al', de ££ ££ S^VT^S l'S^Ï

we.e" » "r hóP= f™ X,~' "T? "' °m tar"« zTjSt'

deeDe«7,ral,lid V" **v'™r-

lingen te pijnigen Wat zóu die Ttraf LÏhT' mmder 6rievende kwel-

aangestipt' Vele zeer versr-h ii ^ ' ZO° met een enkel woord was

Ök£èf^£5S®S£

schuldige zondarl ie verschnnen eTZ 1 ^ maar a'S eene

en onder welk eene behandelingVL?gfcu v.6"' G°d Weet hoe lan& het meest pijnigde, was de schfnde Ji,-6 are" treuriSen t°«tand

van dat verwenschte brieft ^ m u uitdrukk,ngen> de woorden, de leesteekens ™h„^rwenschte briefje speelden haar onophoudelijk voor den geest • zii zar

r.5 n&Jizr'ë'^P—:»fiiMS

h« da"' heT beeW ™ t *5- 'f ^'"P" «or. Nlel zelden ook .«beurde

™z,Cr'z src

Z 5», £>£ ï!

deze van eene afe U 8 I ZC'fS Z°°Ver dat' daar het haar onmogelijk was da, geliefde beeid zooveel mofe,,/* ver4d?™