is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- PROSPECTUS. -

Boekhandelaar ter inzage vinden en waar geen Boekhandelaar bestaat, ben ik gaarne bereid aan belangstellenden een deel ter kennismaking te zenden, omdat ik overtuigd ben dat iedereen zal moeten toegeven, dat deze Bibliotheek het beste geeft tegen den goedkoopsten prijs.

Leiden. A. W. SIJTHOFF'S UITG.-MU.

Beoordeelingen van de Pers:

... Onder den titel ,,Leidsche Herdrukken" verschijnt een serie van goedkoope lectuur van bekende Nederlandsche schrijvers als Van Lennep, Cremer, Vosmaer e. a. Voor iedereen is nu de gelegenheid geopend voor weinig geld sich dese schrijvers aan te schaffen.

Wij bevelen dese uitgave met vrijmoedigheid aan, het is goede en goedkoope lectuur.

Dordrechtsche Courant.

... Van een nieuwe serie, die de uitgever sich voorstelt het licht te doen sien voor buitengewoon lagen prijs, om soo een Bibliotheek voor de Huiskamer samen te stellen van onse meest bekende schrijvers, sijn de eerste deeltjes verschenen. Aan wie dese nieuwe serie niet kennen, is kennismaking ten seerste aan te bevelen.

Den uitgever wordt veel succes met dese onderneming toegewenscht.

Rott. Kerkbode.

't Is een lust om tegenwoordig te leven als men een boekenliefhebber is. Het is thans een wedstrijd tusschen uitgevers wie het goedkoopst en het meest degelijk sal uitgeven.

Uitgaven van A. W. SijthofPs Uitg.-MU. te Leiden.