Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

733 Bul/rei- (E. Lytton), Ernst Maltravers. Amsterdam, 1883. 3 dln.

734 , Kenelm ('hilingly. Leiden 1873. 3 dln.

*735 . , Pe laatste dagen van 1'ompeji. Amsterdam, 1880.

*730 , De familie ('axton. Amsterdam, 1885.

*737 , Mijn roman, of verscheidenheden uit het

leven in Engeland. Haarlem, 1851—1853. 5 dln.

*738 , Wat zal hij er mee doen? Amst. 1858, 4 dln.

*739 Bungener (L. F.), Eene preek onder de regeering van Lodewijk XIV. Haarlem 1874.

*740 , Drie Preeken onder Lodewijk XV. Sneek 3 dln.

741 Buren. (J. Huf van), De laatste der Arkels. Historische roman. Haarlem, 1888. 2 dln.

*742 Burgen (Br. Thomas Franqois), Tooneelen uit ons dorp. Met een voorwoord van Theod. M. Tromp, 's Gravenhage, 1882.

*743 Burnett (F. II.), De kleine Lord. Uit het Eng. Geïllustreerd. Arnhem, 1891.

744 Bnuren (A. IV. van), In Tijden van overgang. Amsterdam, 1888.

745 Bui/sse (C'yriel), Wroeging, 's Gravenhage.

*746 Carelsen (Geertruida), Vertellingen en Schetsen. Haarlem.

747 Carlyle (Thomas), Sartor Resartus. Amsterdam, 1880.

748 Catharina, De Schoonzusters. Katy's verloving. Amsterdam, 1876.

*749 Cervantes de Saaveda (tfiquel), De vernuftige Jonkheer Don Quyotte van de Mancha. Leiden.

750 ('happelle-Roobol (Mevr. la), Nora, Amsterdam.

75 1 De Schoonmama. 's-Gravenhage,1893.

752 Chonia, Rome contra Utrecht ten tijde van Petrus Codde, Aartsbisschop van Sebaste. Een roman die geen roman is. Utrecht, 1873, 2 dln.

*753 , Het beeld van Dirk Rafelsz. Kaniphuyzen in de lijst

van zijn tijd. 's-Hertogenbosch, 1853. 2 dln.

754 , Wat er van Diepenbeek werd. Amsterdam, 1883.

*755 Colenbrander (B. W.), Schetsen en schetsjes. Arnhem, 1885.

Sluiten