Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*907 Lyall (Edna), Donovan. Een Engelschman uit den heden(laasschen tijd. Utrecht. 1890.

908 — , In de gulden dagen. Arnhem, 1891. 2 dln.

909 Maclaine Pont (M. W.), Het huis aan de Haven. Amsterdam.

910 —, Het fortuin van DeGrancey. Amsterdam. 2 dln.

911 Malei (Lucas), De boete voor een misstap. 's-(iravenhasre 1891.

*912 Malot (Hector), Alleen op de wereld. 's-Gravenh., 1882, 2 dln.

913 Margn.dant (W. Met de Adelborsten aan boord van de „Aldebaran." 's-Gravenhage, 1887.

91 4 , Voor drie jaren naar de Oost. Leiden.

*915 Marlilt (E.), Het «reheim der oude juffrouw. Arnhem-N ij mesren, 1887.

*91 (» , Goud Elsje. Arnhem-Nijmegen, 1887.

917 , De vrouw met de karbonkelsteenen. Uit het

Duitsch door A. J. van Dragt. Amsterdam.

*918 Maurik Jr. (Jnstiis van), Krates. Amsterdam, 1885.

*919 , Uit het volk. Amsterdamsche novellen. Amsterdam, 1886.

920 , Van allerlei slag. Novellen en Schetsen. Amsterdam, 1883.

921 _ , Burgerlui dj es. Amsterdam, 1885.

922 , Met z'n achten. Amsterdam, 1880.

923 — , Uit één pen. Novellen en Schetsen.

Amsterdam, 1887.

924 Maurits, „Ups" en „Downs" in het Indische leven. Amsterdam. Batavia, 1893.

925 Meerendonk (Theodoor van), Anna's lietde. Amsterdam, 1889.

920 Melati van Java, Fernand. Schiedam, 1889.

927 , Miss Campbell. Schiedam, 1885.

928 Mets Tz. (W.), Sint Nicolaas Vertellingen. Helder.

929 Mollhausen (Baldouin), Kapitein Zeeroos en hare kinderen. Ainst.

930 Miihlbach (L.), Keizer Leopold II en Vorst Kaunitz of Oostenrijk na Jozef II. Sneek, 1863. 2 dln.

*931 Mulock (Miss), John Halifax. Amsterdam, 1870.

Sluiten