Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sullick lyden en is ghene betalung vur de vergeuene sunden,

mer het is ene vermanung, om to dencken mit demuedicheit. Dat sie sunders geweest zijnt. Item dat sie tokomende sunden schouwen,

vnde oick die angeborne quade lusten mit droeffenus bedencken sollen.

Dat etlicke alde doctoren vnde bisschoppen ghefallen sijnt, in de menung des eigenen betalens vur den sunden. Sullicks is ghekomen by dese folgende oirsake.

Wanneer de Christen openbare sunders worden, vnde wolden hoir leuen nyt beteren als sie vermaint wurden. Sullicke luyd sijnen van den apostelen gestraifft mit den ban, dat is hem worde dat auontmail geweigert, vnd vur onchristen gerekent, bis der tijt dat sie hoir leuen mit ernst omwenden, vnde demuedich beden wederom onder den Christen getalt to wesen. Oick hebben de apostelen beuolen, dat alle bisschoppen vnde pastoren sullicken ban tegen openbare sunders ghebruycken sollen. 1 . thessalonic. 5. 2 . thessalonic . 3.

Dit is // oick van Christo beuolen. math. 18. Desen apostolisschen fo.xlvijr. ban hebben de alde bisschoppen in gebruick behalden, vnde oick vermeret, want sie hebben geordeniert, datmen de ghebanden nyt so gering ') weder sol annemen, als sie des mit beterung des leuens begeerden. Mer dat sie ene sekere tijt van weken, off mainden onder sulcken ban in droiffenus sollen leuen.

Desen loflicken ban is allenthaluen onder den Christen ghebruickt,

in den ersten vier off omtrent vijff hondert iaren, siet de alde latinsche vnde Grekissche doctoren. Hyr is to mercken, dat de Christen in den ersten . ccc . iaren, vnder den Heydenschen keyseren grouwelick ghedodet sijnt, vnde dat viel durch frucht des doots,

of der pynen haluen, Christum versaict hebben, qui in libris patrum lapsi vocantur. Tegen sulcke versakers hebben de alde bischoppen, enen bysonderen ban gemaickt vnde ghebruickt, viel scerper dan tegen de voirgemelde sunders, want dese versakers wurden etlicke iaren van den auontmail ghescheiden, wie wal sie om hoir versaken van herten drouich waren, vnd oitmoedich begeerden, weder anghenomen to werden.

Cyprianus tuiget lib . 3 . epl. 2 . et. 3. dat sie by // sijner tijt, fo. xlviij'. ten weinichsten drie iaren onder den ban bliuen musten, anno domini omtrint. cc . xl. vnd is to weten, dat de alde bisschoppen dairom getwistet hebben, wie lang desen ban sol duyren.

Hereticus nouatus2) achten, dat men desen versakeren dat auont-

1) So gering, zoodra.

2) Novatus, aanvoerder eener partij onder de Christenen te Rome in Cyprianus' tyd.

Sluiten