Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den quaden lusten. Oick maickt hy de quade lusten in ons krancker vnde weiniger. Van dese fryheit spriet Paulus. rom. 6. De sundige lusten sullen geen gewalt ouer ons hebben, want wy stain onder die gnad, dat is, onder des geesten hulp. Jtem johannes vnde petrus spreken, dat wy Christen kunnigen vnde priestern sijnt ouer die quade lusten, apoealyp . 1 • vnd . 1 . petri. 2. //

Als wy spreken, dat wy dronckenheit, diuery in koipmanschafft, fo. c.vij" onreine woirden, vnde ander groue sunden, nyt kunnen laten, dat is grouwelick gelogen. Ten ersten tegen onse eigene conscienci,

die ons tuiget, dat wy sulcke dingen wel sollen laten kunnen, om eens tegenwoirdighen keysers wil, de des groiffelick wol straffen an guet, an ogen, oren off handen. Ten anderden ouertuighen ons Heiden, Jueden vnde Turcken, mit horen exempelen, die allene mit natuirlicke macht, sonder hulp des hilligen geestes, sulcke verbodenc wereken laten kunnen.

Ten derden is dit gelogen tegen den hillighen geest, de ongetwyuelt starek genoech is, vnde sijn hulp is ons beloift, vnde certein bereit, als wy dairom bidden, gelijck . luc. 11 . vnd math . 7 .

wurt gesproken. Oick ist gotlois dencken off spreken, dat wy mit Godes predestination an sulcke sunden genodiget werden.

Och wie viel grouwelicke stucken sullen ons in de sterfour tegen komen, vnde wy sullen trourich belyden moeten. O Heer, dese sunden hebben wy mit frien muetwil ghedain, quade lusten hebben ons bekoret, mer nyt gedwongen, dyne predestination hefft ons aick nyt ghenodicht, mer wy hebben ons muetwillich verdor-//uen dyne fo. c.viij angebodene gauen hebbe wy nyt willen muegelicker wijs ontfangen noch bruicken.

Dit getuichnis dragen de muetwillige sunders, alle dage in hoir befleckte consciencien, als sie recht om dencken. Merck.

Die hillige geest maickt onse verstant fry van vielerley bljntheyt. Jtem de memori van grote vergetenheit. Jtem hy maickt ons fry van den quaden wil de lusten to folgen. rom . 6.

De derde fryheit.

Hyr van is ten ersten to weten dat wy Christen fry synen, van den gantzen Juetschen tempeldienst, mit ceremonien vnd offerhanden, de in Moses derde boick stain bescreuen, want dese dingen waren figuren des tokomenden Christi, die mit syne kumpst sollen geendet wesen, als Paulus sacht. hebr .9.10. colloss . 2 . rom . 7 .

galat. 5 . vnde dat concilium . actor . 15.

Ten anderden is to weten, dat wy fry sijnen van Moses werlicke rechten, vnde mueghen sulcke rechten gebruicken, als wy in allen landen fynden, dair duechden mit beschermpt, vnde sunden gestraft werden, als de apostelen leren, rom .13. 1. petr. 2. Hyr is to

Sluiten