Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

BUdi.

Verelaringe Tan den genangenen enz 181-r-198

4. Handelinge Tan der dlspatacie in Synodo te Straesburch teghen Melchlor Hoffman door die predleanten derseluer

stadt. Anno M.ccccc.xxxiy 199—314

Inleiding 201—218

Het dnitsche origineel, bl. 201. De straatsburgsche synode (1533). bl. 203. Strekking van het geschrift, bl. 204. De nederlandsche vertaling, bl. 211.

Die handelinge Tander openbaerder dlspatacie 219—309

Aanteekening betreffende de strekking van Hofiman's gevoelen over de mensch wording 310—314

5. Vnderschelt tnsschen rechte leer rade valsche leer: dorch

A(dam). P(astor) 315—581

Inleiding 317—359

Karakteristiek van Pastor's geschriften en van de Disputation met hare bestrijding van de godheid des Zoons en van de persoonlijkheid des heiligen geestes. bl. 317. Pastor's leven,

nawerking van zyn arbeid (de Socinianen), voorloopers.

bl. 320. De Supplicatie om gewetensvrijheid, bl. 328.

Pastor's geloof als gemoedservaring, zijn Christendom van ontheologische Bgbellektuur, zedelijk inzicht, gezond verstand. bl. 331. Het avondmaal, bl. 333. De doop. bl. 334.

Bijbelgezag en geloof, bl. 336. Geloof = gehoorzaamheid aan God en Jezns, boetvaardigheid, rechtschapen leven; het doopsgezind karakter van Pastor's denkbeelden; de ééne gemeente of plaatselijke gemeenten, bl. 339. De ban en Pastor's eigene nitbanning (myding). bl. 341. De menschwording. bl. 344. De Disputation; de drieëenheid weggevallen.

bl. 347. De godheid in Jezus. bl. 350. Pastor's verhouding tot de richtingen, tnsschen welke hij zich bewoog,

Katholieken, Davidjoristen, enz. bl. 353. Geleerdheid,

Bijbelkennis, Bybeluitgaven, door hem geraadpleegd, bl. 354.

Zijne taal. bl. 358.

Vnderschelt tnsschen enz 361—516

[Register van de hoofdstakken van het Vnderschelt . . 362, 363] Dlspntation van der Godtheit des Vaders, des Soens rade des hllligen Oeistes 517—581

Sluiten