Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eyne ware Be- GSv

dijnckijnge, hoe dat hoochweirdich lichaam Christi, van vnsen vnweirdigen lichaam to vnderscheiden jsz, doer Vrage vnde Antwoorde.

1. COR. 11.

Wer nu vnweirdich van desen broode etet, vnd drijncket van den kilck desz Heren, jsz schuldich an dat lijf vnde bloed des Heren. De minsch beproeue sich seluen. Want wer vnweirdich etet vnde drijncket, der etet vnde drijnckt sich seluen dat ordeil, daarmit dat hy niet vnderscheidet dat lichaam desz Heren.

Vrage.

MAN KAN by etlicken niet wel angenomen werden'), vmdat man tot die wtwendige Communicatie niet also gaat, so sy dat verstaan vnd gern hadden?

Antwoirdt.

Dat man daarvan sich afsondert, doer vnordentlicken wandel, vnd doer eigen vnsekerheit desz herten, dat jsz niet vm desz minschen wille, maar der heilig Geist doer den Apostolen verbiedet niet2) // vnsekers an to nemen jn tydelicke spyse. 1. Cor. 8. Rom. 14. G iij» Vnd noch groter verboden jsz, doer den Apostel, dat man niemantz dan sich seluen proeue, vnd dat man dat lichaam Christi vnderscheiden sol, vp dat man niet schuldich sy an dat lichaam desz Heren, Want doer vnweirdicheit etet vnde drijnckt man sich seluen dat ordeyl. So moet nu dat lichaam desz vleissch vnd bloeds Christi jn vns herschen 3) vnd leuen, vnd wy mit him leuen, alsz geschreuen staat: Jck leue niet, maer Christus leuet jn my Gal. 2. Ynd so jck noch leue na den vleissch, so moet jck steruen, vm die vnweirdige heerschappie mijns sundelicken lijfs. Rom. 8.

Dewijle jck alsulck jn my beuinde, vnd dan noch daartoe sal

1) „Bij sommigen wordt men niet als geloovige of medelid aangenomen (beschouwd), omdat men of wanneer men niet enz.".

2) Men zou verwachten: iets.

3) Schwenckfeldsch. Zie de Inleiding, bl. 36, 37.

Sluiten