Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kantheit der vnsichtbarer Gotheitz, die daar jsz jn dat waarhaftich lichaam vnses Heren Jesu Christi. Coloss. 2.

O dat wy gedachten vm vntwaackt to werden, gelijck jn den tyden Christi etlicke Joden vntwaeckten, vnde die besnydijnge, Paeschlam, vnde den Tempel van God jugeaatzt moesten verlaten, vnde dat tegenwoirdich afstaan, vnde selfst an hoeren eigenen herten desz lijfs begeirten afsnyden, vpdat sy dat Paeschlam jn den doot Christi, sijns lichaems selfst deilhaftich, einen GotzTempel worden '). Want wy bewysen mit die tydelicke Comunicatie, dat wy an vnse sielen die waarhaftige comunicatie desz vleischs unde bloetz vnses Heren deilhaftich geworden sijn, so dat vnse siele den dood Christi draget jn vnuerdamlicheit desz herten, gelijck vnse siele to voren die verdamlicheit doert leuen van die begeirlicheit vnses vleischs an vnsen herten gedragen heiftl).

Also werdet huyden jn deser tijt noch seer gedwalet jn vnbekantheit desz vleischs vnde bloetï vnses Heren Jesu, welck hy gegeuen heift tot einen dood vnses sundigen lijfs, vp dat wij leuen sollen sijns lijfs. Want gelijck gein leuen jsz by God, dan doer H iijr den Geist Gotz van der eiwicheit: Also oock // gein lichaam jsz daar Gotz Geist jn jsz, dan allein dat lichaam desz vleischs vnde bloetz vnses Heren Jesu Christi. Waar na 3) wy vns vpdat hoochste to bevlietigen schuldich sijn. Want wy daar vm van God geschapen sön> VP dat wy an vnse sielen sollen deilhaftich werden Gotz genade vnde vrede, daer Christus jn leifde, eer dat hemel vnde aerde geschapen waren.

Y rage.

Man segt, die selden of nimmermeer gaan tot die wtwendige Communicatie des vleischs vnde bloeds Christi, die sijn verachters der Sacramenten, alsz Heydenen, Joden vnde Turcken. Vnde wan sy dat wtwendich vnde gerij nge gebod Christi niet halden, wie sollen sy noch dat grootste gebod halden konen?

Antwoirdt.

Dat man tot die wtwendige communicatie niet en gaat, dat verdamt niemantz hoger, dan hy to voren jn synen herten doert leuen desz vleischs verdammet jsz, als Caym, Judas etc. Ynde alle die na den vleisch wandelen vnde vleischelick gesinnet sijn, mit bitterheit, haat, thorn vnde viantschap etc., die verachten dat waarachtige lichaam Christi mit hoeren sundelicken leuen desz vleischs, Hiijv dat // doer die lusten verdoruen jsz, vnde meinen daarjn to leuen,

1) Lees: zouden worden.

2) Hier eindigt de herhaling van quat. G, vjj>' tot G, viij>'.

3) „Waarnaar", nl. om dat vleesch en bloed deelachtig te worden.

Sluiten