Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F ij 1

Matt. 2. F iij '

Nuui. 22. 23. Num. 22.

dusser prophetien Caiaphe gerne wolden hoeren: als de dar vth begerden geleert tho syn? Gy moethen seggen, Neen. Ten were sake, dat ghy seggen wolden, se mochten dar wal gegaen hebben, darumme, dath se solcken raet wetten wolden, vmme Christum war tho schuwen, anders moethen gy segghen: Neen. Offte ghy inoethen seggen, dat ydt behoerlick sy, dath se solden mede lernen CHRIstum tho Crützigen vnde Doeden. Wenthe dath was de meininge syner prophetie vnde solden se dan dusse prediginge geholden II hebben, so mosten se hebben geholpen, dat men Christum gecrütziget hadde. Wanneer dan bestaen solde, dat ghy beuoerens gesecht hebben van den stoel Mose: so wolde hyr vth volgen. De Apostelen solden Caiapham gehoert hebben, vnde dan syne leer geholden, vnde gedaen hebben. Vnde also solden de Apostelen hebben schuldich gewest: tho helpen Christum crützigen, wanneer dusse ij. tegen warpe bestaen solden.

Thom iij. seggen se. Herodes was ock nicht gudt, nochtans hefft he den Wysen gesecht: dat se na Bethlehem gaen solden, dar se ock dath Kindt befunden hebben. Antwordt. Dorch Herodis worde weren se al vorleidet, vnde were ') gein ander prediger gewest, de anders gelert hadde, dat se nicht weder na Herodem keren solden, so hadden se dorch Herodis predigen so vele entfangen, dat se dat kint vnwetende vorraden hadden. Wente Herodes leerde, wanneer se dath kindt gefunden hadden: dan solden se ydt em an seggen. Wat Herodes hyr mede yn den sinne hadde, dath bewysen de worde des Engels, de hyrtegen predigede, dat se nicht solden wedderuinme keren, tho Herodem: wente he socht dat kindt tho doeden. Ock hebben se noch einen beteren wyser des weges ge-//hat dan Herod. noemliken de Sternen: de ginck vor se, so lange, dat se stundt darbauen, dar ydt Kint was.

Thom iiij. seggen se. Bileam was ock nicht gudt, de hefft nochtans ock wal gepropheteert, dat ein Stern vth Jacob solde vp gaen: Nume. xxiiij. Antwort. He hefft dit den Ileideschen Koeninck geprophetert, vnde nicht den Jsraeliten, offte kinderen Gades. Wat geit dit den kinderen Gades an, dat em de Heiden gehoert hebben? Dusse Koeninck hadde em doch ock geropen, dat he de Jsraeliten vorfloeken solde.

Thom v. seggen se. Bileams Esel de hebbe Bileam gestrafft, worumme dat inen se dan so wal nicht mach hoeren, als Bileam synen Esel hoerde. Antwort. Sovele als Bileams Esel sprack, seg-

1) „Ware er geen ander geweest, die hun had geraden dat zij niet terugkeeren zouden: zoo hadden zij door Herod es' raadgeving enz.".

Sluiten