Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xij' Xij'

darmede nochtans nicht bewyset, dat Christus ock were de wyssheit de Salomoni gegeuen was iij. Regum. iij. Eccle. j. Also were dar ock nicht mede bewiset, dat he de wyssheit ys, dar Salomon van sprecht Prouerbiorum viij.

B. D.

Wy geloeuen vnde bekennen ock, dat vnse Here vnd Heilant Jesus Christus, ys dat wort dat jm anuange was, by Godt, vnde Godt was dat wort Joan. j.

A.

Dese worde sint recht vnnde gut, Auerst yuwe nauolgende worde dringen dar vp, dat gy hyr mede beuesten, he sy ym anuange gewest, ein personlick Sone ock de Schepper suluen de den grunt der II Erden gelecht hebbe, vnnde desulue sy dat wort genoemt. Daremme antworde ick also. Jck en dur vth minen egen gutduncken geen vngespraken wort dichten: dat nergent yn der schrifft stat. Nu vinde ick nicht yn de gantze Bibelen, dat darinne stat vann ein personlick wort, dat nicht einmal gespraken ys, noch inwendich noch vthwendich. Joannes Schrifft alle dingen sint dar dorch gemaket vnde sünder dat ys nichtes gemaket vann alle dat gemaket ys. Dewile Joannes Schrifft dat alle dingen dorch dat wort gemaket sint, vnde dat sonder dat wort nichtes gemaket sy, van alle dat gemaket ys, so moth ick yo Joanni geloeuen, vnnde so ick em geloeue dat nichtes gemaket en sy anders dan dorch dit wort, so moth ick yümmers bekennen, dat Joannes Schriue van datsulue Wort, dardorch Hemmel vnde Erde, dat lecht vnde alles geschapen vnde 1) gemaket js: vnde dar van stat Genesis j. Godt sprack, jt werde ein licht, vnde yt ys ein lecht geworden. Also stat dar vann allen geschapen dingen.

Godt sprack, jdt werde. Ynnde wat Godt gebot to werden, dat js geworden, als ock Psal. xxxiij. He hefft gesecht vnde se sint geworden, he hefft geladen vnde se sint // geschapen. Ynnde Psal. cxlvijj. He gebot vnde se sint geschapen. Hyr stat dan Gen. j. Psal. xxxiij. cxlviij. Dat Godt dit wordt gespraken hebbe, dit geloeue ick dan, vnde geloeue hyrumme dat dit ein gespraken wort Gades sy, al werde ick darumme gebannen, Wente Godt sprack, ydt werde lecht, vnde ydt ys ein lecht geworden stat Gene. j. He sprack ydt werde ein vnderslach2) offt veste etc. Als he sprack, ydt werde, so ys jdt geworden. Wolde ick dan seggen, dat Johannes van dit gespraken wort nicht gespraken hadde, so wolde ick

1) In 't origineel: „alles vnde geschapen gemaket js".

2) Uitspansel. Eigenlijk: de zoldering, die den hemel draagt, boven welke deze zich bevindt.

Sluiten